Info / Kontakt

 • O klubie
 • Rider Klubu
 • Oferta
 • Do pobrania
 • Regulamin
 • Akredytacje
 • Mapa
 • Kontakt

ESTRADA stagebar

Klub muzyczny nastawiony na muzykę na żywo. Otwarty głównie w weekendy. Dwie sceny, piłkarzyki, duży ekran z rzutnikiem, czerwony bar w kształcie gitary Gibson SG. Niezliczona ilość koncertów i imprez, od 1 września 2006 na mapie bydgoskich klubów.

spore doświadczenie

Klub Estrada stagebar istnieje od 1 września 2006 roku.

mnóstwo kontaktów

Odbywa się tu średnio 80-100 imprez i koncertów rocznie. Swoje koncerty dają artyści z kraju jak i całego świata.

bardzo dobra lokalizacja

Klub położony jest w centrum miasta, zaledwie 1,2 km od Starego Rynku, 700 m od Dworca Głównego.

Rider klubu

Scena ok 30 m2 (schematy poniżej)

Backstage x 2

front

OHM Trs 218 x 4

OHM Trs 212 x 4

monitory

OHM Trs 115 x 4

OHM BR 115 x 1

końcówki mocy LD systems Deep2 4950, Pro Audio VLA-3, QSC PL 236

procesor OHM Oyster

multikor 32/8 + skrętka x 4 szt (scena-FOH)

mikser BEHRINGER x32 full

mikrofony

Shure Beta 52 x 1

Shure SM 57 x 6

Shure SM 58 x 5

Shure SM 58 wireless x 2

Senheiser e 604 x 5

LD D1012C pojemnościowy x 3

diboxy LD 102, Behringer

statywy Widlicki

okablowanie xlr, jack-jack

OŚWIETLENIE

par led x 12

par żarowy x 6

linijki led x 4

dym

 

 

 

 

 

Oferta

Zapraszamy zespoły oraz agencje bookingowo-artystyczne do współpracy przy organizacji koncertów. Robimy koncerty na różnych zasadach, od wynajmu „pustego” klubu do pełnej organizacji od A do Z łącznie z załatwianiem noclegów, kateringu czy transportu.

Oprócz organizacji koncertów wynajmujemy klub na imprezy firmowe, osiemnastki, czterdziestki, panieńskie, kawalerskie, rozwodowe, wesela, szkolenia, warsztaty i inne.

W okresie czerwiec – sierpień zajmujemy się wynajmem nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługą techniczną koncertów/festiwali. Współpracujemy z najlepszymi firmami z regionu z branży sound/light/stage. Jesteśmy w stanie sprostać największym wymaganiom i obsłużyć niejedną imprezę plenerową bądź halę.

Posiadamy sprzęt oraz ekipę z doświadczeniem, z którą możemy zabezpieczyć potrzeby gastronomiczne na dużych imprezach poza klubem.

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu posiadamy rozległe kontakty w branży muzycznej i rozrywkowej. Pozwala nam to ściągnąć prawie każdy zespół z Polski i bardzo wiele z zagranicy.

Zapytaj o ofertę, na pewno dojdziemy do porozumienia.

estrada@estrada.bydgoszcz.pl

tel.: +48 510 193 810

Materiały do pobrania

Poniżej znajdują się materiały do pobrania

logo_Estrada_jpg

Pobierz

logo_Estrada_pdf

Pobierz

Regulamin klubu

 1. Prawo wstępu na imprezy i koncerty organizowane przez klub Estrada stagebar mają:
 • osoby , posiadające ważny bilet wstępu lub zaproszenie wystawione przez organizatora,
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację wystawioną przez organizatora.
 •  przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 1. Przy zakupie biletu i wstępie do klubu nie ma ograniczeń wiekowych, jednak osoby poniżej 18 roku życia powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie mają absolutny zakaz kupowania i spożywania alkoholu na terenie klubu, pod rygorem natychmiastowego usunięcia z klubu.
 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności zabrania się noszenia innych uczestników na rękach ( czyli tzw. falowania).
 3. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora, lub kierownika lokalu.
 4. Na teren klubu zabrania się wnoszenia:
 1. alkoholu
 2. napojów
 3. środków odurzających
 4. broni
 5. niebezpiecznych przedmiotów
 6. niebezpiecznych materiałów
 7. wszystkich innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników imprezy
 8. Osoby posiadające wyżej wymienione przedmioty lub będące pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.
 1. Alkohol oraz wszystkie inne przedmioty wymienione powyżej, skonfiskowane przez pracowników ochrony, nie podlegają zwrotowi.
 2. Zabrania się wychodzenia z klubu na zewnątrz z alkoholem lub innymi napojami.
 3. Na terenie klubu zabrania się: prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży, reklamy, akwizycji, zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 4. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 •  fotografowania oraz jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez zgody właściciela klubu lub organizatora imprezy
 •  wykonywania zdjęć osobom bez ich wiedzy i zgody
 1. Zezwolenie na robienie zdjęć na terenie klubu Estrada stagebar posiada przedstawiciel klubu z widocznym identyfikatorem klubu oraz akredytowani przedstawiciele mediów.
 2. Goście klubu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojego wizerunku i umieszczenia go na stronie klubu www.estrada.bydgoszcz.pl lub https://www.facebook.com/estrada.stagebar/
 3. KLub zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 4. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką on opiewa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami Regulaminu Imprezy oraz Regulaminu Klubu, do tego aby:
 • odmówić wstępu posiadaczowi biletu bez podania przyczyny
 •  zażądał aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosował odpowiednie kroki, aby zarządzenie to zostało wykonane.
 • odmówił wstępu osobom będącym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków
 1. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
 3. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 4. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez osobę prawną lub fizyczną, która wynajęła klub Estrada stagebar ustala najemca we własnym zakresie zgodnie z Regulaminem Klubu i ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez, teren Klubu jest monitorowany, a materiał filmowy jest archiwizowany.
 6. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Regulaminu, zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprez Klubowych, materiał dowodowy zostanie przekazany uprawnionym organom.
 7. Służby porządkowe organizatora uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren imprezy.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.
 9. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.

Akredytacje

W celu uzyskania akredytacji medialnej napisz wiadomość na adres estrada@estrada.bydgoszcz.pl

Poinformuj jakie media reprezentujesz oraz jaki zakres i rodzaj promocji możesz zaoferować.

Nie gwarantujemy przyznania akredytacji każdej osobie, która napisze maila.

Mapa

wejście do klubu jest od strony rzeki Brdy, bulwaru

Marek „Krzyżak” Hegenbarth

estrada@estrada.bydgoszcz.pl

+48 510 193 810 (czynny od 12:00 do 17:00) – proszę nie dzwonić w sprawie biletów czy godzin rozpoczęcia koncertu, wszystkie informacje są na stronie